تور يك روزه آبشار زمرد حويق

آبشار زمرد حويق

جمعه 23 آبان 93

آبشار زمرد حويق (وي‍‍‍ژه رشت)

(ظرفیت محدود)| 1 روزه
  • قیمت: 25,000 تومان

 

آبشار زمرد حويق
آبشار زمرد حويق
دیدنی ها و فعالیت های سفر

جاذبه ها : آبشار زمرد حويق – بافت بومي منطقه – قلعه صلصال لیسار – سورتمه ریلی  تالش و بام تالش

 

بیشتر بخوانید